• Geursignalen

  Voor honden zijn geuren ontzettend belangrijk. Zoals wij de wereld voornamelijk waarnemen met onze ogen, leeft de hond in een geurenwereld. Dat betekent niet alleen dat geuren hem diep interesseren, maar ook dat geuren een belangrijke plek innemen in de onderlinge communicatie. Geursignalen maken onmiskenbaar deel uit van de hondentaal.

  Urine en ontlasting zijn voor mensen niet meer dan afvalproducten die je zo snel mogelijk wegspoelt of opruimt. Voor de hond bevatten ze echter een schat aan informatie. Sekse, gezondheids- en gemoedstoestand van de ander, wanneer hij of zij er was en waarschijnlijk nog veel meer. Plas en poep zijn voor de hond dan ook belangrijke geursignalen. Iedere hondeneigenaar herkent waarschijnlijk wel de aandacht die honden hebben voor plas- en poep. Niet alleen om aan te snuffelen, maar ook om het zelf op de juiste plaatsen achter te laten. Zeker ongecastreerde reuen zijn meesters is het veelvuldig markeren met urine. Maar ook de ontlasting kan met veel zorg op bijvoorbeeld een graspol of boomstronk worden achtergelaten. Voor honden zijn dit niet te missen geursignalen die informatie geven over hun omgeving. Een beetje zoals wij de krant lezen om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wereld, ‘leest’ de hond achtergelaten geursignalen om op de hoogte te zijn van wat er speelt in zijn leefomgeving.

  Ook bij de ontmoeting en omgang met andere honden spelen geuren een belangrijke rol. Het kennismaken gaat vaak gepaard met aan elkaar ruiken, voornamelijk aan de anus en aan de geslachtsdelen. Rondom en in de anus bevinden zich een drietal klieren die iedere hond een uniek geurbeeld geven, een eigen geuridentiteit als het ware. Maar ook in de lichaamstaal van de honden speelt het afgeven of juist bedekken van geuren een belangrijke rol. Door de staart hoog te houden en te kwispelen, verspreidt de hond nadrukkelijk zijn geur. Zijn aanwezigheid mag geroken worden. Een onzekere of onderdanige hond zal juist met de staart zijn anus, en eventueel de geslachtsdelen bedekken. Qua geur is deze hond veel minder aanwezig. Niet alleen lichaamstaal maar ook geursignalen spelen dus een belangrijke rol.

  Honden hechten aan dit geurbeeld soms meer belang dan aan de lichaamstaal. Voor ons is dat soms lastig te interpreteren. Zo kan een hond toch grommend en strak over een andere hond heen blijven staan die uit onderdanigheid op z’n rug is gaan liggen. Waarschijnlijk is er dan geen sprake van echte overgave, en de hond ruikt dat. Pas wanneer er sprake is van echte en volledige overgave vallen geurbeeld en lichaamstaal samen, en laat de dominerende hond de ander gaan. Vaak ziet u ook dan pas bij de onderdanige hond de echte onderdanige rugligging waarbij de staart over de buik geklapt ligt, het hoofd afgewend is, en de hond volledig stil ligt.

  Ook in de omgang met de mens hecht te hond aan geuren. Snuffelen aan een geurrijke plaats als ons kruis ter begroeting, geeft een hond allerlei informatie. Voor ons wellicht minder wenselijk, maar voor de hond heel gewoon. Een hond die eigenlijk niet geaaid wil worden, zal gaan schudden. Hiermee schudt hij als het ware de geur van de persoon die hem aaide zich af. Wanneer we in contact geweest zijn met vreemde honden zal uw hond bij thuiskomst u eerst uitgebreid willen besnuffelen.

  In huis hebben honden ook een voorkeur voor geurrijke plaatsen als bank en stoelen, en ons bed. Als hij daar niet op mag, kan hij aan onze voeten gaan liggen. Zijn we afwezig dan kan zelfs een paar van onze schoen voldoen om aan zijn geurbehoefte te voldoen.

  Bij het uitlaten is het opdoen van allerlei geuren minstens van even groot belang voor het  welzijn van uw hond als de lichaamsbeweging. Naast de luchtjes van andere honden zijn er natuurlijk nog veel meer geursporen. Het terrein zelf met alle planten, bomen en struiken, en hun dierlijke bewoners laten allemaal hun geuren na. Zelfs uw voetspoor is voor de hond te ruiken. Speurspelletjes zijn dan ook erg uitdagend voor de hond. Van een spoortje volgen is een hond meestal meer moe dan van een flinke wandeling. Maar ook binnenshuis kunt u allerlei leuke zoek- en sorteerspelletjes doen met geuren. U zult uw hond er een groot plezier mee doen!

  Honden leven in een geurenwereld. Allerlei geuren die wij onaangenaam vinden zoals plas en poep, maar ook andere geuren die wij nauwelijks waarnemen, geven de hond heel veel informatie. Onderling communiceren honden naast lichaamstaal ook met hun geurentaal.

  Geurspelletjes als speuren en sorteren zijn dan ook aan te raden voor uw hond, want ze sluiten uitstekend aan bij zijn natuurlijke vermogens.